Czasopisma dostępne w Bibliotece w 2018 roku :

 

  • Głos Wągrowiecki – tygodnik lokalny
  • Cuda i Łaski
  • Mój Piękny Ogród – miesięcznik
  • Poradnik domowy – miesięcznik
  • Poradnik Instytucji Kultury - miesięcznik branżowy dla pracowników instytucji kultury
  • Przyjaciółka – dwutygodnik
  • Świerszczyk – dwutygodnik dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • Zdrowie – miesięcznik
  • WIEŚCI GMINNE – BIULETYN SAMORZĄDOWY

 

Czasopisma można wypożyczać do domu na czas do 3 dni