Załącznik Nr 3 do zarządzenia
 
CENNIK OPŁAT WYPOŻYCZALNI
 
§ 1 Poszanowanie i zabezpieczenie książek
 
1. Za zagubienie lub zniszczenie książki czytelnik zobowiązany jest do: - odkupienia tej samej pozycji lub - zwrotu równowartości książki, nie mniej niż 10zł.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki szczególnie cennej dla Biblioteki odszkodowanie ustala bibliotekarz. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 
§ 2 Przetrzymywanie książek
 
1. Za przetrzymywanie książek, audiobooków, czasopism ponad termin określony, Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł od jednego egzemplarza za każde zakończone 35 dni po terminie zwrotu.
2. Opłaty te są naliczane niezależnie od wysyłanych upomnień.
3. Koszty upomnień: - telefon stacjonarny - 1 zł - telefon komórkowy - 2 zł - upomnienie listowne - 4,00 zł - upomnienie za potwierdzeniem odbioru - 10,00 zł W przypadku braku zwrotu książki i wpłaty wysyłane jest kolejne ponaglenie, a wartość zobowiązań finansowych wobec Biblioteki są sumowane.