Deklaracja dostępności Strony Internetowej Biblioteki Publicznej w Gminie Wapno

Biblioteka Publiczna Gminy Wapno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Biblioteki Publicznej w Gminie Wapno.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak warstwy tekstowej w niektórych plikach PDF
 • Brak opisów alternatywnych przy grafikach stosowanych na stronie
 • Niektóre linki nie mają przyjaznych nazw opisujących cel

Wyłączenia

 • zgodnie z ustawą wyłączeniu podlegają mapy zamieszczane na stronie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Kaczmarek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 672611074

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Wapno
 • Adres: Ul. Solna 1/12
  62-120 Wapno
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 672611074

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Lokalizacja i dojazd - Lokal położony jest przy ul. Solnej 1/12

Biblioteka Publiczna Gminy Wapno mieści się w budynku Przedszkola Publicznego w Wapnie. Lokal Biblioteki znajduje się na wysokim parterze. Do lokalu prowadzą schody – 9 stopni - nie ma podjazdu , windy dla osób z niepełnosprawnością. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • Oznaczenie - lokal jest oznakowany tablicą informacyjną
 • Parking - budynek nie ma swojego parkingu i nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością
 • Toaleta - Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością
 • Obsługa niesłyszących - Brak
 • Tłumacz PJM/SJM - Brak
 • Pokój /miejsce dla dziecka - Brak
 • Wi-Fi - na terenie BPG Wapno dostępne jest WI-FI
 • Pętle indukcyjne - Brak
 • Pies asystujący - Brak

Raport z dostępności:

 Raport