REGULAMIN  CZYTELNI BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  GMINY  WAPNO

$  1

 1. Z czytelni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do wpisu w zeszyt obecności.
 3. W czytelni obowiązuje cisza , zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu i spożywania posiłków.

$  2

 1. 1.W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i czasopism.
 2. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta tylko za pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Książek i najnowszych numerów czasopism nie wypożycza się do domu.

$  3

 

 1. Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów , doboru literatury na interesujący go temat , korzystania z katalogów , wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

$  4

 

 1. Przed opuszczeniem czytelni , czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek i innych materiałów udostępnionych w czytelni.
 3. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie , którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia.
 4. Na sumy wpłacane z tego tytułu Biblioteka wydaje pokwitowanie.

$  5

 1. Wszelkie życzenia i zażalenie należy kierować do Dyrektora Biblioteki.

$  6

Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególności drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania  z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz obsługujący czytelnika. 

Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania do Dyrektora Biblioteki.

 

Naszym organizatorem
jest:

GMINA WAPNO


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”


Fundacja Orange dla Bibliotek

Bezpłatny Internet
Licznik odwiedzin

Użytkowników:
1
Artykułów:
55
Odsłon artykułów:
136950