REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych / np. pisanie referatów , rozszerzenie wiedzy przedmiotowej , olimpiad przedmiotowych itp./
 2. Zabrania się wykorzystywać komputera do gier i zabaw , prowadzenie prywatnej korespondencji oraz korzystania z poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.
 5. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym.
 6. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych , wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
 8. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą  rekompensującą zużycie papieru oraz atramentu do drukarki.
 9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę 
 10. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest nieletni , wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 13. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarz.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 15. Po zapoznaniu się z regulaminem , użytkownik podaje obsługującemu go bibliotekarzowi swoje imię , nazwisko i wpisuje się do zeszytu obecności w czytelni.
 16. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

 

Naszym organizatorem
jest:

GMINA WAPNO


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”


Fundacja Orange dla Bibliotek

Bezpłatny Internet
Licznik odwiedzin

Użytkowników:
1
Artykułów:
55
Odsłon artykułów:
136958