CENNIK  OPŁAT  WYPOŻYCZALNI

 

§ 1

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Za zagubienie lub zniszczenie książki czytelnik zobowiązany jest do:
  - odkupienia tej samej pozycji lub
  - zwrotu równowartości książki, nie mniej niż 10zł.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki szczególnie cennej dla Biblioteki odszkodowanie ustala bibliotekarz. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. .
 3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 2

Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony, Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł od woluminu za każdy miesiąc po terminie. Opłaty te są naliczane niezależnie od wysyłanych upomnień.
 2. Koszty upomnień:
 • telefon stacjonarny      -  1 zł
 • telefon komórkowy     -  2 zł
 • upomnienie listowne    - 3 zł
 • upomnienie za potwierdzeniem odbioru  - 8 zł

Naszym organizatorem
jest:

GMINA WAPNO


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”


Fundacja Orange dla Bibliotek

Bezpłatny Internet
Licznik odwiedzin

Użytkowników:
1
Artykułów:
55
Odsłon artykułów:
136924