We wrześniu po ponad 40 latach pracy postanowiła przejść na zasłużoną emeryturę. Podziękowania za dotychczasową pracę i współpracę oraz życzenia wielu chwil spokoju i wytchnienia na tym kolejnym etapie życia, przekazał Wójt Gminy Pan Maciej Kędzierski, Przewodniczący Rady Gminy Wapno Pan Radosław Piechowiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Szymanik, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, koleżanki bibliotekarki, współpracownicy, członkowie Koła Czytelniczego oraz pracownicy przedszkola. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu Pani dyrektor biblioteka pełni bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym naszej gminy. Za pracę, zaangażowanie i działalność Pani Danuta Kaczmarek otrzymała Medal w Dowód Uznania za zasługi dla bibliotekarstwa i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Głównego w Warszawie. Dziękujemy!