Informujemy państwa, że od 29 czerwca 2021 r. zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej udostępniamy zbiory z wolnym dostępem do półek, można również korzystać z księgozbioru podręcznego oraz komputera. Limit osób korzystających z wypożyczalni wynosi nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Pracownicy biblioteki dziękują za okazaną pomoc w przenoszeniu biblioteki Panu wójtowi Maciejowi Kędzierskiemu, pracownikom Urzędu Gminy Wapno oraz Panu Pawłowi Kosmowskiemu