Ruszyła kolejna edycja projektu "Mała książka wielki człowiek"! Zapraszam dzieci przedszkolne do wzięcia udziału! Darmowa książeczka wraz z zakładką oraz kartą do zbierania naklejek!

Biblioteka Publiczna Gminy Wapno, zorganizowała 3 września akcję „Czytanie Narodowe”.

W środę 31 sierpnia 2022 r. odbyło się pożegnanie dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wapno Pani Danuty Kaczmarek. Pani Danuta Kaczmarek swoją funkcję pełniła od 1982 r. jako kierownik biblioteki, a od lipca 2003 r. jako dyrektor tej instytucji.